Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Over onze services en de mogelijke risico’s

Horizon Lifestyle biedt betaalde services, in online en offline verband, onder begeleiding waarin u persoonlijk wordt begeleid om uw lifestyle doelen te behalen. In veel gevallen, niet in alle, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewust zijn.

Artikel 2: Aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met een Atlete en Coach, oftewel Personal Trainer, van Horizon Lifestyle. De aard van deze overeenkomst is dat u deze Personal Trainer opdracht geeft voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma waaronder slaap, en voedingsadvies valt. U dient zich voor alle zaken betreffende de Personal Training primair te richten tot deze. U kunt echter ook indien noodzakelijk of gewenst de clubleiding aanspreken. Het kan hierbij gaan om; het betalen van de afgesproken sessies; het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies. Indien sessies door de Personal Trainer worden geannuleerd, dient u met de betreffende Personal Trainer een nieuwe afspraak te maken. Onze Personal Trainer, werkt binnen een vastomlijnde formule. Deze zorgt onder meer basisopleidingen, kwartaal workshops en verstrekt een grote hoeveelheid materialen om de Personal Trainers van Horizon te ondersteunen. Dit neemt echter niet weg dat de Personal Trainer in alle gevallen geheel zelfstandig werkzaam is en daarbij volledig persoonlijk verantwoordelijk is voor alle afspraken en handelingen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de Personal Trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig, in lijn met AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming ), uw persoonlijke gegevens om te gaan. Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, fietsen, hardlopen, en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten. U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Personal Trainer en de clubleiding van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de Personal Trainer en de clubleiding van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de schouder/knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout. 
Dit geldt ook voor coaching in verband met mentaal gebied, slaap, voeding, trainings programma's. De coach of trainer is niet aansprakelijk voor haar of zijn adviezen gemaakt met betrekking tot deze lifestyle aspecten. Bij de intake is het vernomen dat U geen medische of psychologische condities hebt die tot letsel kunnen leiden. Denk hierbij aan problematiek waarbij psychologische professionele hulp vereist is, zoals bijvoorbeeld eet problematiek. Wij zijn niet bevoegd om U te helpen met een eet-stoornis, en als slaap problematiek veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld PTSS moeten wij U doorverwijzen. Afhankelijk van de aard van het probleem, en de coaching afspraak, kan het zijn dat wij U niet verder kunnen helpen met Slaap, Eten, Mentaal, of Bewegings advies. Zie voor meer informatie artikel 4. 
U stelt hierbij voor Online Coaching ook niet de trainer of coach aansprakelijk voor eventueel letsel, fysiek of mentaal, en bent in goede mentale en fysieke staat om het programma te volgen als U er mee bent begonnen.

Artikel 4: Overdraagbaarheid, betalingen, prijzen, lidmaatschap

Horizon Credits mogen gebruikt worden voor al onze services en zijn 1 jaar na aankoop geldig. U gaat ermee akkoord dat deze Training en/of coaching overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden, tenzij anders afgesproken met uw trainer in aanvang van de trainingen en per email bevestigd. Trainingen dienen per vooruitbetaling of per automatische incasso te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet gedraagt in lijn met onze club-eisen (zie Huis Regels). Indien u de Personal Trainingssessies volgt, dan bent u verplicht om een lidmaatschap te hebben. Een dergelijk lidmaatschap geeft u het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van deze fitness club. Voor het gebruik van Personal Training dient u een aparte en aanvullende overeenkomst af te sluiten. Online coaching is per 12 weken. Bij ernstige en unieke omstandigheden (denk aan een auto-ongeluk, of medische situatie die betekenen dat er 1 jaar niet getraind kan worden), kunnen wij Uw credits verstreken naar een derde naar wens.

Artikel 5: Annuleringen of te laat komen Personal Training sessies die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen voor Personal Training of coaching moeten binnen 24 uur vooraf worden gemeld. Binnen 24 uur cancellation is de volledige training credit (of credits) verlopen. Annuleringen moeten worden gemaakt per sms of voice mail op het telefoonnummer van de Personal Trainer (de voicemail zal de datum/tijd registreren) of per email gericht aan de Personal Trainer.

Voor peak-tijden (7:00 tot 11:00 en 17:00 tot 21:00) geld een 0.25 credit extra surcharge bij de tweede afzegging binnen 24 uur, en 0.5 vanaf de derde, binnen 8 trainingen. Deze surcharge reset elke 2 maanden. De trainer kan het traject beëindigen, per artikel 4, en de standaard policy is om dit te doen als er 3 keer binnen 6 afspraken is afgezegd binnen 24 uur, of 3 keer op rij. Voor peak tijden kan ook een 0.25 credit surcharge gelden als er de tweede keer binnen 48 uur geannuleerd word, en bij nalatigheid van afspraken, concreet gedefineerd als (maar niet beperkt tot) 4 keer binnen 48 uur annulering binnen een maand heeft de trainer ook de standaard policy om het traject te beëindigen, per artikel 4. Bij een DUO of Trio PT, geldt ook de annulering policy en een surcharge beleid binnen 24 en 48 uur als een of meerdere niet komen, op 0,1 credits binnen 0,25 credits. Buiten 48 uur cancellation van een of meerdere trainees veranderd de training naar een DUO of een op Drie PT naar een op een PT, tenzij anders afgesproken met de klanten en dit bevestigd is per mail. De trainees dienen zelf onderling af te stemmen als ze niet kunnen komen buiten 48 uur, en begrijpen dat de kosten verhogen per persoon in dit geval.

Voor een op een coaching sessies geldt hetzelfde beleid. Groepstrainingen kunnen buiten 12 uur geannuleerd worden.

Annuleringen moeten worden gemaakt per sms of voice mail op het telefoonnummer van de Personal Trainer (de voicemail zal de datum/tijd registreren) of per email gericht aan de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland. De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. U wordt derhalve verzocht om 10 minuten vooraf aan uw sessie aanwezig en klaar te zijn. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen plaatsvinden vanwege enige vertragingen.